Wat is een leerlingenraad?

Een aantal leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar komen elke maand op een maandagmiddag samen om te vergaderen met de directeur en meester Piet. De leerlingen van de Leerlingenraad werden democratisch verkozen tijdens een verkiezing in het begin van het schooljaar. Op de vergadering kunnen ze voorstellen doen om het leven op school aangenamer, leuker, creatiever, sportiever,… te maken. Samen met de directeur zoeken ze uit wat er haalbaar en/of realiseerbaar is. Op deze website kun je de verslagen van de vergaderingen lezen. Als je zelf ideeën hebt kan je ze in ideeënbus steken die je op de speelplaats kan vinden onder de brievenbus van de Ouderraad. Die ideeën zullen zeker besproken worden op de Leerlingenraad!