Vrije dagen van het eerste trimester
Woensdag 12 september 2018 (pedagogische studiedag)
Vrijdag 5 oktober 2018 (facultatieve verlofdag)
Woensdag 10 oktober 2018 (pedagogische studiedag)
Herfstvakantie 
29 oktober t.e.m. 4 november 2018
Maandag 3 december 2018 (facultatieve verlofdag)

 

Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 23 januari 2019 (pedagogische studiedag)
Krokusvakantie
van 4 maart 2019 t.e.m.10 maart 2019

 

Vrije dagen van het derde trimester
Paasvakantie
Van 8 april 2019 t.e.m. 22 april 2019
Woensdag 1 mei 2019 (Feest van de arbeid)
Woensdag 15 mei 2019 (pedagogische studiedag)
Donderdag 30 mei 2019 (O.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
Pinkstermaandag 10 juni 2019

 

Data om reeds te noteren
Zeeklassen 6e leerjaar: 06/05/19 t.e.m. 10/05/19
Bosklassen 4e leerjaar: 27/05/19 t.e.m. 29/05/19
Schabartfeesten : vrijdag 3 mei 2019