Beste ouders,

Fijn dat u voor de Broederschool koos en welkom in de grote schoolfamilie!

Mogen we u de ouderraad even voorstellen? We zijn een groep ouders die net zoals jullie meestal wel tijd tekort heeft. De ouderraad is ervan overtuigd dat een grote betrokkenheid van ouders bij het schoolleven belangrijk is voor onze kinderen. We steunen het schoolteam om samen een warme schoolomgeving te creëren waarin onze kinderen zich goed voelen.

Wat doen we?

  • Op de eerste schooldag in september verwelkomen we alle ouders ’s morgens met een kop koffie en een gezellige babbel.
  • Op het grootouderfeest in november verzorgen we steeds het onthaal en wij bieden aan de talrijke gasten koffie en gebak aan.
  • De ouderraad helpt het schoolteam tijdens feesten waar de kinderen én hun ouders zijn uitgenodigd, bijvoorbeeld tijdens het smulfeest en de Schabartfeesten.
  • We organiseren om de twee jaar een boekenfeest ter gelegenheid van de Jeugdboekenweek.
  • Af en toe is er tijd voor een wandeling, een quiz of een spannende kienavond.
  • Op het einde van het schooljaar geven we een afscheidsfeest voor de laatstejaars: we delen mooie geschenken uit en verzorgen een receptie voor hen en hun ouders. Dit geeft hen de gelegenheid om samen met de leerkrachten nog mooie herinneringen op te halen aan de voorbije jaren en is tevens een mooie afsluiter van de lagere school.

Wat doen we met de opbrengst van onze activiteiten?

  • Als onze financiële middelen het toelaten dan zorgen we voor een extraatje voor de school. De laatste jaren schonken we speelkoffers voor op de speelplaatsen, een kast in een nieuw klaslokaal, geluiddempende panelen in de eetzaal enz...

Hoe is de ouderraad georganiseerd?

  • De ouderraad is een orgaan dat verankerd is binnen de structuren van de school volgens de bepaling van het “Decreet betreffende de participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad van 2 april 2004” nl het participatiedecreet.

Wanneer vergaderen we?

  • Eénmaal per maand wordt er vergaderd.

Wenst u ook lid te worden van de ouderraad of wenst u ons te helpen?

  • Heeft u nog een klein beetje tijd over en wenst u met ons mee te werken dan kan dat. In de loop van de maand oktober organiseren we een ‘open-vergadering’. Geïnteresseerde kandidaat-leden kunnen dan even kennis maken met de praktische werking van de ouderraad vooraleer een beslissing te nemen om definitief lid te worden. Indien u ons af en toe wenst te helpen tijdens een activiteit zonder dat u lid wil zijn van de ouderraad dan kan dat ook. Contacteer hiervoor iemand van de ouderraad.

Met vriendelijke groeten,

De ouderraad