De axenroos – een manier om kinderen sociaal-vaardig te maken

Wat vooraf ging

Onze school heeft al gedurende verscheidene jaren in ruimere mate aandacht voor ‘betrokkenheid en welbevinden’ van onze kinderen. Zo waren er onze ‘Anti-pest-projecten’, de nadenkpostertjes met ‘de wijze uil’, het project ‘Ik voel me goed’ en tenslotte het Toekaproject.
Waar we vroeger ons heil eerder zochten in een ‘reactieve aanpak’ (er ontstaat een conflict en we reageren er op met acties), ontstond er een zekere dynamiek om niet langer ‘curatief’ (genezend) maar eerder ‘preventief’ te werken. We volgden in team en individueel heel wat nascholingen en nodigden sprekers uit op onze school die het hadden over ‘pestgedrag herkennen en voorkomen’ (2000), ‘Leren studeren’ en het daarbij horende ‘O.K.-gevoel’ (2001), ‘Kinderen begeleiden bij verliessituaties’ (2004, 2005), ‘Welbevinden op school’ (2006)… Hieruit volgden dan heel wat schoolprojecten waarbij er vooral werd gewerkt rond het optimaliseren van de sociale vaardigheden van de kinderen.

Tijdens het schooljaar 2002 – 2003 werd dan één van onze projecten gelauwerd met de ‘Pesten-dat-kan-niet-prijs’ door de vzw Jeugd & Vrede. Dit was voor ons een bevestiging dat we op goede weg zaten.
Sedert de start van het schooljaar 2003 – 2004 zijn we – na een intensieve teamtraining (2002 - 2003) - gestart met het Toeka-project van de vzw Leefsleutels.

ToekaTOEKA!

Toeka is een grote rode vogel met een gele snavel en een grote blauwe strik. Hij staat symbool voor het grootscheepse project dat we enkele jaren geleden hebben opgezet in onze school. Toeka is een speels programma rond sociale vaardigheden voor het basisonderwijs. De kinderen werden gestimuleerd via allerlei activiteiten in de klas, forummomenten met de hele school en maandelijkse nadenkpostertjes. Het project bevatte bruikbare theoretische achtergronden, uitgewerkte activiteiten en eenvoudige tips voor de klaspraktijk. Het programma richtte zich naar kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Binnen het Toeka-programma werd veel aandacht besteed aan het belang van het schoolteam. We streefden ernaar dat het programma rond sociale vaardigheden en welbevinden werd ondersteund en gedragen door het hele schoolteam. Alleen zo kan op brede schaal en op lange termijn aan de doelstellingen worden gewerkt. Met Toeka wilden we de schoolse klaspraktijk doorbreken met spelletjes, creatieve werkvormen en verhalen.

ConflictbemiddelingConflictbemiddeling

Ondertussen zijn we ook gestart met het project conflictbemiddeling. De kinderen (vrijwilligers) van het 5de leerjaar krijgen elk jaar een vrij intensieve training om te bemiddelen bij ruzies en conflicten bij kinderen. Meester Nedo en meester Paul volgden gedurende enkele jaren nascholingen om deze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden en te coachen. Deze conflictbemiddelaars gaan aan het werk als ze in het zesde leerjaar zitten. Elke middagspeeltijd mogen kinderen zich aanmelden bij de bemiddelaars ‘van dienst’, waar ze leren om hun conflicten en ruzies bij te leggen.

Op weg naar de axenroos

Het Toekaproject heeft zeker zijn waarde en we kunnen stellen dat het hele project onze schoolgemeenschap zeker wat heeft bijgebracht op het gebied van sociale vaardigheden. De leerkrachten van de 5de en de 6de klas kloegen echter over het feit dat het hele project bij hun ‘tieners’ nogal ‘kinderlijk’ overkwam. Tijd dus om op zoek te gaan naar een waardevol alternatief. En toen kwamen we uit bij ons huidige project sociale vaardigheden: de axenroos.

Muzische voorstelling op 14 en 15 december 2007

Muzische voorstellingIn het kader van ons driejarig kunstproject waarbij we extra uren en toegevoegde leerkrachten van het kunstonderwijs toebedeeld kregen maakten we werk van een muzische voorstelling. De juf muziek van de academie componeerde mooie liedjes over elk dier en de juf beeldende vorming maakte mooie levensgrote dieren, een prachtige reuzengrote ‘axenroos’ en al de dieren van de axenroos samen met de leerlingen. Meester Jan herschreef een bestaande musical en maakte er een eigen werkstukje van. Samen met juf Anne-Lies zorde hij ook voor de regie en de gesmaakte voorstelling vond plaats in de schouwburg van het stadhuis op 14 en 15 december 2007. De Academie voor Muziek, Woord en Dans ondersteunde de voorstelling met een prachtig live-combo zodat de liedjes optimaal tot hun recht kwamen. Het leuke aan deze voorstelling was dat zowel de kinderen als de ouders in een oogwenk de hele filosofie achter de axenroos op een heel begrijpbare manier kregen voorgesteld. We kregen dan ook heel wat lof toegezwaaid van collega’s van andere scholen.Muzische voorstelling kinderen

Vanaf december 2007 heeft de ‘axenroos’ dan ook een vaste plaats gekregen in onze schoolwerking.