Al sedert het schooljaar 2005 – 2006 hebben we een leerkracht in dienst van één van de twee Genkse kunstacademies (nu GA voor kunst). Deze mensen komen gedurende ongeveer 6 uren per week kunstinitiatie geven aan onze kinderen.

KunstprojectWe konden in dit ‘Tijdelijk Project Kunstinitiatie’ instappen na het insturen van een gemotiveerde aanvraag. Aanvankelijk werd het project goedgekeurd voor drie jaar. Juf Lut Leenders nam gedurende de eerste drie jaren het domein ‘beeld’ voor haar rekening en was ondermeer verantwoordelijk voor het prachtige decor van de voorstelling ‘Gestrand in Axenland’ van 2007’ (een groot gedeelte van dit decor kan je nog bewonderen in onze eetzaal).

Kunstproject muziekJuf Riet maakte de muziek van onze axenroosliedjes die nog altijd met heel veel plezier door de kinderen gezongen worden. Daarnaast hebben beide juffen nog heel wat andere muzische activiteiten georganiseerd op onze school in deze eerste periode.

Omdat de begeleidende diensten verrast waren door de prachtige resultaten van de scholen die deelnamen aan het project, werd er beslist om de lopende projecten met twee jaar te verlengen. Als tegenprestatie moesten deze scholen gedurende de twee lopende jaren wel regelmatig samenkomen en het project ten gronde evalueren. Het is immers de bedoeling om in de toekomst de ondersteuning van leerkrachten van de academies in de basisschool structureel  in te bouwen.

We opteerden het eerste jaar van deze tweejarige sessie (2008-2009) voor muziek en dans, en later in het schooljaar (april) kwam daar nog plastische opvoeding bij.
De leerkrachten:

  • Juf Riet (muziek)
  • Juf Laura (dans)
  • Meester Tim (plastische opvoeding)

De lessen muziek en dans werden volledig geïntegreerd in ons axenroosproject. De lessen plastische opvoeding kaderden vooral in het schoolfeest ‘Ridders en kastelen’.

Plastische opvoeding

In het schooljaar 2009-2010 gingen we volledig voor plastische opvoeding.

Juf Christa nam het 1ste, 2de, 3de en het 4de leerjaar voor haar rekening en meester Tim het 5de en het 6de leerjaar. Juf Christa werd wegens ziekte na enkele maanden vervangen door juf Ellen. De lessen kaderden vooral in het jubileumjaar van onze school – ‘100 jaar Broederschool’. Zo werden er met onderdelen van oude computers en elektrische apparaten robotleerkrachten en futuristische leslokalen ontworpen. De kleintjes maakten onder meer een maquette van een stad hoe die er over 100 jaar zal uitzien. Verder maakten zij een filmpje (foto’s op powerpoint) met tekeningen die ze maakten, futuristische hoeden, en een echte auto werd omgetoverd tot een ruimteschip.

Na een positieve beoordeling van de inspectie mocht het project ook in de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 worden verder gezet.

DramaIn het schooljaar 2010-2011 werd het roer helemaal omgegooid en werd er gekozen voor ‘drama’. Juf Isabel werkte dat eerste jaar vooral aan basisvaardigheden zoals spreekdurf, expressief leren omgaan met woord en lichaamstaal, spreektechnieken, concentratie en geheugen. Vooral het ‘leerproces’ dat de leerlingen doormaakten was dit schooljaar belangrijk. Het product (resultaat) was nu minder belangrijk.

OptredenIn het schooljaar (2011-2012) kon juf Annick meteen profiteren van de opgedane voorkennis en technieken. Dit resulteerde al in mooie optredens door de leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar in Shopping center 1 tijdens de kerstdagen. De kinderen van het 2de leerjaar mochten optreden voor de hele school tijdens een forummoment van de axenroos en de gedichtendag.
Tijdens de gedichtendag van 26 januari kwamen het 1ste leerjaar en het 5de leerjaar en 2B aan bod voor het expressief en creatief brengen van gedichten voor de andere leerjaren. De kinderen van 2B maakten leuke limericks die ze ophingen tegen de deuren van de toiletjes. Wie zich verveelde bij zijn ‘privébezigheden’ kon zoeken naar de weggelaten rijmwoordjes.

KunstprojectEr werden ook banden gesmeed met de Sint-Michielschool van Winterslag en eind maart kwamen de 5de leerjaren samen in C-Mine om aan ‘markttheater’ (kleine groepjes brengen korte stukjes theater) te doen en elkaar te bekijken, te bewonderen en van elkaar te leren.
In de maand april/mei werd een ‘Poëziepad’ uitgewerkt. Ouders en buurtbewoners werden uitgenodigd om mee de wereld van de poëzie in te treden.

Ondertussen is binnen dit kunstproject het domein ‘drama’ een vast item geworden in onze school. Juf Annick is een vertrouwde figuur geworden in onze school, en samen met juf Dana van de Sint-Michielsschool in Winterslag vormt zij een hecht team. Jaarlijks vinden er steeds uitwisselingsdagen plaats  (2012 en 2013 in C-Mine / 2014, 2015 en 2016 in de schouwburg van het stadhuis) tussen beide scholen met een markttheater. Telkens laten andere leerjaren hun kunnen zien aan de kinderen van de andere school. In 2015 werd dit gegeven nog uitgebreid met een crea-dag in de lokalen van de GA voor Kunst (afdeling Muziek, Woord & Dans). Bij deze crea-dag werden naast drama ook workshops beeld, muziek en dans gegeven.

Drama

Elk leerjaar krijgt gedurende een periode van 11 opeenvolgende vrijdagen een uurtje drama. Vooral het ‘proces’ dat de kinderen afleggen tijdens deze lesjes is belangrijk (niet het product). Vandaar dat er ook een evaluatieformuliertje is ontworpen waarbij de kinderen zichzelf kunnen evalueren en waarmee de leerkracht het proces dat de kinderen afleggen kunnen evalueren. Af en toe treden de kinderen ook naar buiten met hun theaterstukjes (Sinterklaasstukjes, Kerststukjes, Week van de poëzie, filmpjes voor de afscheidsreceptie van de 6de jaars, afsluiting projectweek Prinsenpark,…)

Dankzij dit kunstproject is het ook een vast gegeven geworden om naar buiten te treden en ouders, externen en de buurtgemeenschap te betrekken in het (creatieve) schoolgebeuren. Hieruit is onder meer een sterke band gegroeid met het woonzorgcentrum Prinsenpark. Het samen vieren, knutselen, bewegen, kwissen en zingen is uitgegroeid tot een project waarbij de kinderen van het 4de leerjaar een heel week aanwezig zijn in het woonzorgcentrum, het zogenaamde KIS-project (Kinderen in Interactie met Senioren).