Er groeit MOS op onze school !

Milieuzorg op schoolNeen, we bedoelen hiermee niet de groene plantjes die groeien op vochtige plaatsen. MOS staat ook voor Milieuzorg Op School. Het is een Vlaams project voor het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs.
MOS wil een school helpen om een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Dit is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen (directie, leerkrachten, ouders, leerlingen ...) meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken.

Milieuzorg Op School heeft twee kerntaken:

 1. Milieuzorgsystemen stimuleren

  Het MOS-project helpt de scholen om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

  Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten. Directie en schoolpersoneel werken dit milieuzorgsysteem uit op maat van hun eigen school.
 2. MOS-logo als kwaliteitslabel

  MOS-scholen konden een logo behalen. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als je school minstens één jaar intensief aan milieuzorg werkte, kon je school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo.

  Onze school behaalde al in 2007 haar derde MOS-logo en was daarmee op dat moment de enige Genkse basisschool die over 3 MOS-logo’s beschikte. Daar zijn we dan ook heel trots op!

 

Wat deden we dan allemaal in de voorbije jaren om onze MOS-logo’s te behalen?

Afval:

 • Afvalstraatjesafvalstraatjes, sorteren van afval : PMD, GFT, REST (ook in de klassen en in de eetzaal en cafetaria)
 • aanstellen van afvalcontroleurs (kijken of de leerlingen geen afval op de speelplaats werpen en het afval in de juiste container doen)
 • boterhamdozen en drinkbussen : ‘Toos’ de brooddoos, ‘Gus’ de drinkbus
 • tekenwedstrijd ‘Wie ontwerpt een mooi en duidelijk logo voor de GFT-, PMD- en restafvalbak ?’
 • afvalmeter : rondslingerend afval wordt in de doorzichtige afvalmeter gedeponeerd door de klas die de speelplaats opruimt, op het einde van de week wordt dit afval gesorteerd in de juiste afvalbakken (bewustwording)
 • opruimactie i.s.m. de stad (zwerfvuil)

Energie:

 • fiets- en voetpooltjes (autoluwe schooldag en in 2007 autoluwe schoolweek) Dit werd gemotiveerd door het verdienen van milieuvriendelijke punten en hierdoor konden de klassen een wisselbeker verdienen. Deze punten kregen ze door op een milieuvriendelijke manier naar school te komen (fietsend, wandelend, carpoolend, openbaar vervoer, fluovestje,… )
 • dikke-truiendag (aërobic, verwarming een graadje lager zetten, dikke-truienoptocht, opwarming op de speelplaats op carnavalmuziek)
 • energiecontroleurs die rondgingen in de klassen en ‘rode’ of ‘groene’ kaarten uitdeelden en op die manier werd er aan bewustwording gewerkt (zijn de lichten uit, de deuren dicht, ...)
 • een aantal weken lang was er een ‘energietip van de week’ : hoe kunnen we energie sparen ? Dit gekoppeld aan een energiemeter in de klas, hoe spaarzaam zijn wij deze week geweest ? Hebben wij de energietip goed toegepast ?
 • energie-enquête, energiecontract met ouders

AfvalcontroleurMossertjes:

 • Per klas werden twee kinderen aangeduid als ‘mossertje’, hun taken : afvalcontroleur, de leerkracht aan zijn ‘opruimbeurt’ herinneren, bijwonen van mosvergaderingen, aparte vergaderingen met de mossertjes, klas briefen, lichten uitdoen bij het naar buiten gaan, erop toezien dat het afval in de klas goed gesorteerd wordt, meehelpen met concrete mosacties? …

Dit zijn slechts enkele van de vele activiteiten die we in het verleden al toepasten op schoolniveau. In elke klas werd er ook nog op het niveau van de verschillende leeftijdsgroepen gewerkt rond ‘Milieu op school’. We willen echter blijvend aandacht hebben voor deze problematiek en bewijzen dat we onze MOS-logo’s terecht verdiend hebben.

 

Oktober 2014: De Groene Mosvlag!

Groene vlagOmdat er ondertussen al meerdere scholen in Vlaanderen het derde Mos-logo wisten te behalen, wilde men zorgen voor een nieuwe uitdaging. Meteen hadden wij met onze school de ambitie om - als eerste school van Genk - een ‘Groene-Vlag-school’ te worden. Uiteraard gingen we deze uitdaging aan! Onze MOS-werkgroep en de kinderen van de leerlingenraad sloegen de handen in elkaar, en samen probeerden we ‘MOS’ zichtbaarder te maken in onze school. We bedachten slogans, acties en stelden een ECO-code op. Een lijvig dossier werd opgestuurd en vanaf toen konden we alleen nog maar hopen dat onze MOS-begeleider zijn uiterste best zou doen om onze projecten te verdedigen voor een strenge jury in Brussel…

In juni 2014 kregen we dan het verlossende nieuws… Onze school kreeg een zeer positief rapport en wat waren we trots op het behalen van onze Groene Vlag !

Op donderdag 9 oktober mochten de directeur, juf Anne-Lies en 4 kinderen van de leerlingenraad deze vlag in ontvangst gaan nemen bij de prijsuitreiking in Vilvoorde.