We zijn op onze school met de Ouderacademie gestart in het schooljaar 2006-2007 in samenwerking met de Cel Educatieve Projecten van de stad Genk.Ouderacademie - kleuters
De Ouderacademie is een bijeenkomst voor ouders van kleuters.

Om samen te denken en te praten over de ontwikkeling en de opvoeding van je kleuter”, luidt de slogan van de Ouderacademie.

De bedoeling van deze werkvorm dient vooral om ondermeer:

  • de drempel naar school toe te verlagen,
  • leerkrachten en ouders gelegenheid te geven om op een informele manier met elkaar van gedachten te wisselen,
  • informatie over de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen op te doen,
  • en ervaringen uit te wisselen.

Verschillende activiteiten en onderwerpen werden reeds behandeld: een klasbezoek, een bibbezoek, bezoek aan de opvoedingswinkel, info over educatieve spelen, info over het dagverloop in de klas, …

Deze activiteiten vinden plaats op verschillende tijdstippen (overdag/’s avonds/’s morgens) zodat iedereen de kans krijgt om eens te kunnen deelnemen; al dan niet met kinderen.

Het programma van de ouderacademie voor het schooljaar 2017-2018 werd in het begin van het schooljaar meegegeven met de schoolpost.