Broederschool is laureaat Pesten-dat-kan-niet-prijs 2009

Pesten dat kan niet! - laureaatVoor de tweede maal hoort de Broederschool bij de laureaten van de ‘Pesten-dat-kan-niet!’ – prijs. In 2003 wisten zij al ‘zilver’ te behalen in deze wedstrijd die jaarlijks opgezet wordt door de organisatie Jeugd & Vrede vzw.
Omdat het dit jaar de tiende uitgave is van de wedstrijd mochten alle oud-laureaten terug inschrijven. “Vermits we ondertussen al heel wat geëvolueerd waren en we van een ‘reactieve’ en ‘curatieve’ aanpak waren doorgegroeid naar een ‘preventieve’ aanpak waar vooral het ‘Welbevinden op school’ en ‘Leefklimaatbevordering’ belangrijk zijn, besloten we om terug in te schrijven voor deze wedstrijd,” legt directeur Jo Vandueren uit.
Na heel wat ervaring opgedaan te hebben met anti-pestprojecten en het Toekaproject wordt er in de school momenteel heel sterk gewerkt met de axenroos. Via maandelijkse forummomenten wordt de vinger op de pols gehouden en daar krijgen de leerlingen en leerkrachten weer extra vitamines voor het vervolg van het project. Ook het tijdelijk project kunstinitiatie werd geïntegreerd in het axenroosproject wat zelfs uitmondde in een prachtige musical in het voorbije schooljaar. Ondertussen loopt ook het project conflictbemiddeling waarbij kinderen van het 6de leerjaar na een intensieve training leren om te bemiddelen bij ruzies en conflicten op de speelplaats. Zij kregen daarvoor een aparte gezellige ruimte. In het GOK-prioriteitenlan werd dan ook heel wat ruimte vrijgemaakt om deze projecten volledig te implementeren.

“Ons project draait vooral rond ‘welbevinden op school’ en is erg ‘breed’ opgevat en ingebed in onze schoolwerking,” legt projectcoördinator Willy Buntinx uit. “We focussen ons niet (meer) op een soort ‘anti-pestproject’ dat we tijdens een kortere of langere periode opzetten in onze school. Dit neemt niet weg dat we pestgedrag thematisch in de verf zetten tijdens korte periodes in het schooljaar (nationale anti-pestweek, thema’s in WO- en/of godsdienstmethodes,…). We willen vooral werken aan een goede schoolsfeer waarbij pesten als absoluut onnatuurlijk en te verwerpen gedrag wordt aangevoeld.”

Vlaamse week tegen pesten

In elke provincie werd een eerste voorselectie gemaakt van alle ingezonden projecten. De 20 geselecteerde projecten van elke provincie mochten nationaal meedingen aan de ‘Pesten-dat-kan-niet!-prijs. “Het was dan ook wel een verrassing toen bleek dat we in deze selecte groep – samen met negen andere scholen uit het Vlaamse land – uitgekozen werden als mede-laureaat voor ‘zilver’,” besluit meester Willy. Op maandag 16 Februari 2009 mag de school haar prijs officieel in ontvangst nemen in Brussel.

Pesten dat kan niet! - project